Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren.

Voorwaarden

 

 • Wanneer u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, zorg er dan voor dat de aanvraag altijd bestaat uit twee maatregelen. Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++-glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45msubsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van HR++-glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als al een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) is verstrekt. Is die andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.

 

Maatregelenlijsten

Controleer voordat u een aanschaf voor een isolatiemaatregel gaat doen eerst de Isolatiemaatregelenlijsten. Staat uw isolatiemaatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van maatregel. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de productbeschrijving mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Maatregelenlijst

Maatregelen hoogrendementsglas

 

Subsidiebedragen per m2

Voor isolatiemaatregel, type dakisolatie, bestaan er twee uitvoeringvarianten: het dak isoleren of de zolder- of vlieringsvloer isoleren. Wanneer u de zolder of vlieringsvloer isoleert dan geldt de voorwaarde dat de zolder of vliering onverwarmd moet zijn. Dakisolatie en zolder- of vlieringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen.

Bij de isolatiemaatregel type vloer- of bodemisolatie kunt u er voor kiezen om de vloer of de bodem te isoleren. Kiest u een combinatie van vloer- en bodemisolatie? Dan komt u in aanmerking voor het bedrag van bodemisolatie. Een combinatie van vloer- en bodemisolatie wordt gezien als 1 maatregel.

 

Hoogrendementsglas

Combineert u HR++-glas en Triple glas? Dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren. U telt het aantal m² dan bij het glas op.

Een combinatie van HR++-glas en Triple glas, eventueel gecombineerd met kozijnpanelen of een isolerende deur, wordt beoordeeld als 1 maatregel.

 

Heb je vragen en ben je benieuwd wat Optimum voor jouw kan doen? Neem dan contact met ons op!

 

 

Subsidie aanvragen in 5 stappen.

 

Stap 1: Maak een keuze

Als u weet welke maatregelen u gaat nemen in uw woning en de voorwaarden kent, kunt u naar de volgende stap. De voorwaarden leest u per maatregel op de startpagina voor woningeigenaren.

 

Stap 2: Controleer uw maatregel in de lijsten

Controleer, voordat u een aanschaf voor een apparaat of isolatiemaatregel gaat doen, eerst de apparatenlijsten of de maatregelenlijsten in onderstaande downloads. Staat uw apparaat en of maatregel op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van het apparaat. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Staat uw apparaat of maatregel niet op de lijst? U kunt dat toch een aanvraag doen. Stuur dan de productbeschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat of isolatiemaatregel niet voldoet aan onze eisen. U heeft dan geen recht op subsidie.

 

Stap 3: Koop uw apparaat of isolatiemateriaal

U kunt het apparaat en of de isolatiematerialen aanschaffen. Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte, of een opdrachtbevestiging per mail waarop of waarin het apparaat en/of de maatregel staan. Het betaalbewijs is een bewijs dat de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een factuur, waarop de leverancier heeft verklaard dat is betaald of een rekeningoverzicht waarop te zien is dat het betreffende bedrag is afgeschreven.

 

Stap 4: Laat uw maatregelen installeren

U moet de maatregelen eerst uitvoeren, voordat u de subsidie kunt aanvragen. Laat het apparaat of de isolatiematerialen door een bouw(installatie)bedrijf installeren. Dit mag alleen in een woning in Nederland. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie) factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

 

Stap 5: Bereid uw aanvraag voor

U heeft bovenstaande stappen gevolgd en gaat u nu aanvragen? Houd deze zaken bij de hand:

 

Factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel:

U moet bewijzen meesturen als digitale foto’s, scans of schermprints (printscreens). Voor alle maatregelen: zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

 

 • factuur en betaalbewijs warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel;
 • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant;
 • de datum van de aanschaf;
 • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier;
 • de datum van de installatie/het aanbrengen;
 • het bedrag en de datum van de betaling;
 • de meldcode van de warmtepomp, zonneboiler of isolatiemaatregel dat u heeft gekocht.

 

Aanvullend bewijs bij isolatiemaatregelen – glas en kozijnen

 

 • de netto oppervlakte glas en/of m2 van de kozijnpanelen per kozijn;
 • diktes (isolatiewaarden inclusief de u-waarde);
 • indien van toepassing de kozijnstaat merk, type en het bijbehorende frame;
 • een uitwerking van afmetingen en uitvoering;
 • de aanverwante werkzaamheden die door het bouwbedrijf zijn uitgevoerd.

In geval het gaat om een energiebesparende maatregel, ten minste één foto per energiebesparende isolatiemaatregel, genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.

 

Bewijslast aansluiting warmtenet

 

 • de overeenkomst met een warmteleverancier waaruit blijkt dat de koopwoning is aangesloten op een warmtenet;
 • een document waaruit blijkt dat de woning niet is aangesloten op het gastransportnet.een bewijs van aanschaf van uw apparaat.

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag een van deze bestandsoorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

 

Stap 6: Vraag de subsidie aan

Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na de installatie van de maatregelen aan. Voert u meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat u de eerste maatregel heeft uitgevoerd. De 12 maanden hoeven dus niet binnen een kalenderjaar te vallen.

Vraag hier aan

 

Let op

Om in aanmerking te komen voor subsidie van isolatiemaatregelen, geldt dat u 2 of meer maatregelen moet hebben uitgevoerd. Alleen dan voldoet u aan de voorwaarden van de isolatiemaatregelen. U mag combineren. Bijvoorbeeld één isolatiemaatregel en een warmtepomp. U vraagt de subsidie altijd aan voor alle genomen maatregelen in één keer.

Als u subsidie aanvraagt voor één isolatiemaatregel, dan moet de aanvraag dus altijd bestaan uit 2 maatregelen. Een combinatie van maatregelen vraagt u in één keer aan.

 

informatie afkomstig van de belastingdienst – bron & bron